پرسش از مدیر سایت

معرفی کتاب


تصویرسازی کتاب کودک

نظری بر تصویرسازی کتاب کودک” استانداردهای تصاویر در کتاب کودک را به شما معرفی می کند تا با انتخاب درست خود، کودکان را به مطالعه علاقمندتر کنید.

این کتاب شامل ۵ فصل می شود که در آن به این موضوعات پرداخته شده است:

  • کودک کیست و نیاز های مطالعاتی آن چیست؟
  • ادبیات کودکان یعنی چه؟
  • نقش تصویر در کتاب کودک چیست؟
  • عوامل ظاهری کتاب چه تاثیری در علاقمندی کودکان به مطالعه دارند؟
  • چه رنگ ها و فرم هایی را باید برای کتاب کودک استفاده کرد؟